Elavtal när du flyttar

När du befinner dig mitt i en flytt, med flyttbilar som ska bokas och gamla jeans som ska skänkas bort, är det inte konstigt om det här med elavtal faller i glömska. Om du tar tillfället i akt och väljer huruvida du vill behålla eller byta elbolag, elavtal eller energikälla för din el, kan du dock göra både din plånbok och miljön en tjänst.

Olika elbolag har olika rutiner kring att flytta eller säga upp elavtal. Hos Fortum räcker det med att lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vi hjälper dig med allt vad gäller flytten av ditt elvatal. Flyttar du till en lägenhet är det bra om du har ditt nya lägenhetsnummer tillgängligt. Det är också bra om du har ett anläggnings-ID till din nya bostad – om du inte fått det sistnämnda från din mäklare eller hyresvärd kan vi, om du vill, hämta in uppgiften från ditt elnätsbolag.

El från Fortum

All el från Fortum är ursprungsmärkt. Det är en garanti som intygar att all vår el kommer från fossilfria energikällor och kan spåras. Vi är också stolta över att vår elproduktion är bland Europas renaste.

Du bestämmer om ett rörligt eller fast elpris passar dig bäst – läs mer om de olika typerna av elavtal bland tipsen.

Vi på Fortum arbetar ständigt med att försöka hitta nya sätt att återvinna energi och utvinner bland annat överskottsvärme från kyldiskar i svenska mataffärer och serverhallar. Visste du t ex att bara överskottsvärmen från Stockholms serverhallar skulle kunna värma 60 000 normalstora lägenheter varje år? Nedan kan du läsa mer om våra olika energikällor för el.

Vattenkraft

Vi på Fortum ser vattenkraft som naturens eget batteri, då den möjliggör för oss att lagra vattnet i dammar och sedan öka och minska produktionen av el efter behov. I och med det kan vi också enklare bygga ut vår sol och vindkraft, då solen ju inte alltid skiner och vinden ju inte alltid blåser.

Vindkraft

Vindkraft svarar för en allt större del av Sveriges energiförsörjning. Det är en förnybar och ren energikälla som inte ger några utsläpp.

Solkraft

Genom att välja solkraft från Fortum är du med på en spännande resa mot en ljusare framtid. Vi tror att om vi kan hitta bättre sätt att ta hand om solkraften så kommer vi även vara bättre rustade för att hantera klimatutmaningen. Därför satsar vi på solkraftsproduktion globalt och det pågår just nu flera spännande innovationsprojekt inom området.

Vågkraft

Havets krafter är enorma och om vi bara lär oss förvalta dem på ett effektivt sätt så finns här en outtömlig källa till energi. Vi på Fortum har länge arbetat med detta och har, förutom en utvecklingsanläggning i Sotenäs utanför västkusten, vågkraftsprojekt i Portugal, Frankrike och Storbritannien.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige när det gäller flerfamiljshus. Genom att ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade, som t. ex. biobränsle eller värme som uppstår vid elproduktion, bidrar fjärrvärmen till energieffektiva samhällen.

Flytta med ditt bredband

Om du flyttar till en lägenhet så kontakta din blivande hyresvärd eller bostadsrättsförening. De kan tala om för dig vilken leverantör av bredband de har och hur du ska gå till väga för att få tillgång till internet så fort du har flyttat in. Om du flyttar till ett hus eller radhus så kontakta din internetleverantör i god tid innan du flyttar.

Vem står på elavtalet?

Kom ihåg att det måste vara samma person som står på elavtalet som på elnätsavtalet.

Vem flyttar in efter dig?

Vet du vem som flyttar in i din bostad efter dig? Informera i så fall gärna om vilket datum elavtalet för bostaden slutar gälla så hen kommer ihåg att teckna ett eget.

Flytta telefoni till ny bostad

Har du fast telefoni och vill behålla telefonnumret när du byter bostad? Kontakta din operatör så hjälper de dig.

Teckna gasavtal

Flyttar du till en bostad med gasspis? I så fall behöver du teckna ett avtal för gas. Flyttar du dessutom ifrån en bostad med gas så behöver du kontakta ditt gasbolag för att säga upp ditt avtal när du ska flytta. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig: 020-46 00 00.

Teckna eller säga upp vatten och avlopp

Om du flyttar till eller från ett hus eller radhus så kom ihåg att säga upp och/eller teckna nya avtal för vatten och avlopp.

Teckna eller säga upp sophämtning

Flyttar du från ett hus eller radhus till ett annat hus eller radhus? Kom ihåg att säga upp sophämtning för bostaden du flyttar ifrån och teckna sophämtning för bostaden du flyttar till.

Kompisar vid flytt – säg till i god tid

Om du planerar att ta hjälp av dina kompisar så kom ihåg att förvarna om flytten i god tid innan så de inte hinner boka upp sig på annat.

Min checklista

Skapa och hantera din egen checklista så att du kan strukturera upp allt som behöver göras inför, under och efter din flytt. Ett-två-tre så är du igång!

Hantera din checklista

Flytta elen. Få rabatt!

Oavsett om du är kund hos Fortum sedan tidigare, vill vi ge dig en riktigt bra start på ditt nya boende! Just nu får du en fin flyttrabatt på 500 kr när du väljer oss som elleverantör.

Bli kund här