Flytta till hus

Det finns mycket att tänka på när det är dags att flytta till hus. När de flesta byter bostad blir det ju oftast till något större, med fler rum, och kanske sker det på grund av tillökning i familjen. Det gör att det kan kräva större planering och insatser. Allt som man behöver tänka på vid flytt till lägenhet gäller självklart även vid flytt till villa eller radhus; elavtal, bredband, adressändring med mera måste fixas. Men, det finns även ytterligare bestyr att ha i åtanke vid flytt till hus:

Sophämtning

För att någon ska komma förbi huset och hämta soporna behöver man teckna ett abonnemang för det. Det är så klart viktigt att detta är löst redan innan inflyttningen. Hör av dig till kommunen huset ligger i för att få hjälp med detta. 

Matavfallshämtning

Hämtning av matavfall ingår ofta i det vanliga sophämtningsabonnemanget, men det är alltid bra att dubbelkolla.

Källsortering

Lägenhetshus har ofta soprum eller liknande för att hantera källsortering, men efter en flytt till hus behöver man ofta lösa källsorteringen själv. Det kan därför vara bra att kolla upp var närmsta återvinningscentral ligger.

Vatten

Det behövs även ett avtal för att få rinnande vatten levererat till huset. Det fungerar precis som ett elavtal – måste sägas upp i gamla bostaden och tecknas nytt i nya. Vänd dig till din kommun för att få hjälp med vatten och avlopp.

Larm

För att öka säkerhet och trygghet i nya boendet, och slippa bli av med allt från datorer till smycken, så kan det vara en bra idé att skaffa larm till villan eller radhuset. Och varför inte att man grannar emellan hjälper till att hålla koll på varandras hus.

Välj förnybar el i nya hemmet

Vi har en vision som vi kallar solekonomi, det betyder att i framtiden ska all vår energi vara baserad på solen. Antingen så kommer den direkt via solpaneler och solfångare, eller indirekt via vattenkraft, vågkraft, vindkraft, biomassa eller jordvärme. Redan idag får alla Fortums elkunder energi som är förnybar och just nu ger vi en fin flyttrabatt på 500 kr när du väljer el från 100 % solkraft. Så byt elavtal om du inte redan gjort det!

Min checklista

Skapa och hantera din egen checklista så att du kan strukturera upp allt som behöver göras inför, under och efter din flytt. Ett-två-tre så är du igång!

Hantera din checklista

Flytta elen med vårt hållbara erbjudande!

Oavsett om du är kund hos Fortum sedan tidigare, vill vi ge dig en riktigt hållbar start på ditt nya boende! Just nu får du och alla andra som flyttar en fin flyttrabatt på 500 kr när du väljer el från 100% förnybara energikällor. På så vis blir klivet över tröskeln till din nya bostad också ett steg mot en renare framtid.

Bli kund här