Så fungerar elmarknaden

Det finns två olika avtal som du behöver för att kunna köpa el.

Det första är själva elavtalet. Elmarknaden i Sverige har varit avreglerad sedan 1996. Det innebär att du kan välja vilket företag du vill teckna ett elavtal med. Det andra avtalet du behöver är det som gäller elnät. Elnäten i Sverige ägs av olika elnätsföretag som har ensamrätt på eldistribution inom sina geografiska områden. När du flyttar behöver du alltså ta reda på vem som äger elnätet för ditt nya område. Tänk på att el- och elnätsavtalen knyts till samma anläggnings-ID, det är därför viktigt att det är samma person som står på de två avtalen.

Var produceras den svenska elen?

Elen som vi använder i Sverige produceras både här och i våra grannländer. För att balansera tillgång och efterfrågan på el under olika timmar, både exporterar och importerar vi el.

Vad påverkar priset på el?

Priset på el sätts på den nordiska elbörsen, NordPool. Det är många faktorer som kan påverka elpriset men hur mycket el som produceras ställt mot efterfrågan är det som påverkar allra mest. Om det till exempel är brist på vatten hos vattenkraftverken kan det göra att priset ökar. Även väder, vind, internationella valutakurser och bränslepriser kan göra att elpriserna i Sverige stiger eller sjunker.

Välj förnybar el i nya hemmet

Vi har en vision som vi kallar solekonomi, det betyder att i framtiden ska all vår energi vara baserad på solen. Antingen så kommer den direkt via solpaneler och solfångare, eller indirekt via vattenkraft, vågkraft, vindkraft, biomassa eller jordvärme. Redan idag får alla Fortums elkunder energi som är förnybar och just nu ger vi en fin flyttrabatt på 500 kr när du väljer el från 100 % solkraft. Så byt elavtal om du inte redan gjort det!

Min checklista

Skapa och hantera din egen checklista så att du kan strukturera upp allt som behöver göras inför, under och efter din flytt. Ett-två-tre så är du igång!

Hantera din checklista

Flytta elen med vårt hållbara erbjudande!

Oavsett om du är kund hos Fortum sedan tidigare, vill vi ge dig en riktigt hållbar start på ditt nya boende! Just nu får du och alla andra som flyttar en fin flyttrabatt på 500 kr när du väljer el från 100% förnybara energikällor. På så vis blir klivet över tröskeln till din nya bostad också ett steg mot en renare framtid.

Bli kund här