Så fungerar elmarknaden

Det finns två olika avtal som du behöver för att kunna köpa el.

Det första är själva elavtalet. Elmarknaden i Sverige har varit avreglerad sedan 1996. Det innebär att du kan välja vilket företag du vill teckna ett elavtal med. Det andra avtalet du behöver är det som gäller elnät. Elnäten i Sverige ägs av olika elnätsföretag som har ensamrätt på eldistribution inom sina geografiska områden. När du flyttar behöver du alltså ta reda på vem som äger elnätet för ditt nya område. Tänk på att el- och elnätsavtalen knyts till samma anläggnings-ID, det är därför viktigt att det är samma person som står på de två avtalen.

Var produceras den svenska elen?

Elen som vi använder i Sverige produceras både här och i våra grannländer. För att balansera tillgång och efterfrågan på el under olika timmar, både exporterar och importerar vi el.

Vad påverkar priset på el?

Priset på el sätts på den nordiska elbörsen, NordPool. Det är många faktorer som kan påverka elpriset men hur mycket el som produceras ställt mot efterfrågan är det som påverkar allra mest. Om det till exempel är brist på vatten hos vattenkraftverken kan det göra att priset ökar. Även väder, vind, internationella valutakurser och bränslepriser kan göra att elpriserna i Sverige stiger eller sjunker.

Flytta med ditt bredband

Om du flyttar till en lägenhet så kontakta din blivande hyresvärd eller bostadsrättsförening. De kan tala om för dig vilken leverantör av bredband de har och hur du ska gå till väga för att få tillgång till internet så fort du har flyttat in. Om du flyttar till ett hus eller radhus så kontakta din internetleverantör i god tid innan du flyttar.

Vem står på elavtalet?

Kom ihåg att det måste vara samma person som står på elavtalet som på elnätsavtalet.

Vem flyttar in efter dig?

Vet du vem som flyttar in i din bostad efter dig? Informera i så fall gärna om vilket datum elavtalet för bostaden slutar gälla så hen kommer ihåg att teckna ett eget.

Flytta telefoni till ny bostad

Har du fast telefoni och vill behålla telefonnumret när du byter bostad? Kontakta din operatör så hjälper de dig.

Teckna gasavtal

Flyttar du till en bostad med gasspis? I så fall behöver du teckna ett avtal för gas. Flyttar du dessutom ifrån en bostad med gas så behöver du kontakta ditt gasbolag för att säga upp ditt avtal när du ska flytta. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig: 020-46 00 00.

Teckna eller säga upp vatten och avlopp

Om du flyttar till eller från ett hus eller radhus så kom ihåg att säga upp och/eller teckna nya avtal för vatten och avlopp.

Teckna eller säga upp sophämtning

Flyttar du från ett hus eller radhus till ett annat hus eller radhus? Kom ihåg att säga upp sophämtning för bostaden du flyttar ifrån och teckna sophämtning för bostaden du flyttar till.

Kompisar vid flytt – säg till i god tid

Om du planerar att ta hjälp av dina kompisar så kom ihåg att förvarna om flytten i god tid innan så de inte hinner boka upp sig på annat.

Min checklista

Skapa och hantera din egen checklista så att du kan strukturera upp allt som behöver göras inför, under och efter din flytt. Ett-två-tre så är du igång!

Hantera din checklista

Flytta elen. Få rabatt!

Oavsett om du är kund hos Fortum sedan tidigare, vill vi ge dig en riktigt bra start på ditt nya boende! Just nu får du en fin flyttrabatt på 500 kr när du väljer oss som elleverantör.

Bli kund här