Vad är en samfällighet?

I radhusområden finns det ofta en så kallad samfällighet som är en slags motsvarighet till en bostadsrättsförening. Medlemmarna i samfälligheten är ägarna av fastigheterna i området och den ska se till att allt som de boende använder tillsammans underhålls, som till exempel lekplatser, parkering, garage och alla andra gemensamma ytor. Det händer också ibland att vatten, värme och tak ingår i samfällighetens ansvar.

Samfällighetsavgift

En samfällighet tar ut en avgift av de som bor i området för att kunna göra renoveringar eller tackla andra kostnader som uppstår för det som ingår i de gemensamma ytorna. Vad som ingår i avgiften och hur stor den är varierar så klart men två saker som vanligtvis brukar ingå där är kabel-tv och snöskottning på vintern.

Olika avgifter och betalningstider

Det är bra att kolla upp vad avgifterna till samfällighetsföreningen ligger på och om de betalas månads- eller kvartalsvis. Det är nästan alltid direkt till samfälligheten betalningen sker men avgiften, perioden och sista betalningsdag kan skilja sig från en samfällighet till en annan. Ta kontakt med ordföranden i samfälligheten för att bäst få svar på frågor som rör detta.

Välj förnybar el i nya hemmet

Vi har en vision som vi kallar solekonomi, det betyder att i framtiden ska all vår energi vara baserad på solen. Antingen så kommer den direkt via solpaneler och solfångare, eller indirekt via vattenkraft, vågkraft, vindkraft, biomassa eller jordvärme. Redan idag får alla Fortums elkunder energi som är förnybar och just nu ger vi en fin flyttrabatt på 500 kr när du väljer el från 100 % solkraft. Så byt elavtal om du inte redan gjort det!

Min checklista

Skapa och hantera din egen checklista så att du kan strukturera upp allt som behöver göras inför, under och efter din flytt. Ett-två-tre så är du igång!

Hantera din checklista

Flytta elen med vårt hållbara erbjudande!

Oavsett om du är kund hos Fortum sedan tidigare, vill vi ge dig en riktigt hållbar start på ditt nya boende! Just nu får du och alla andra som flyttar en fin flyttrabatt på 500 kr när du väljer el från 100% förnybara energikällor. På så vis blir klivet över tröskeln till din nya bostad också ett steg mot en renare framtid.

Bli kund här